KOMU POMÁHÁME

POMOHLI JSME

Vážení a milí  přátelé, spolupracovníci a dárci,

píše se rok 2016 a mám velkou radost, že letos v srpnu oslavíme páté narozeniny naší organizace. Historie organizace se začala psát pomalými krůčky, kdy naše práce začala směřovat k cílům, které jsme si stanovili a podařilo se nám pomáhat rodinám s těžce hendikepovanými dětmi.

Jsem hrdý, že jsme dokázali za oněch pět let pomoci patnácti rodinám a dalším čtyřem rodinám sehnat sponzory. Finanční prostředky byly využity na léčbu, příspěvky na rehabilitace, zdravotní pomůcky atd. a tak se podařilo pomoci finanční částkou téměř třičtvrtěmilionu korun.

Mám radost, že vidím úsměvy dětí, které se například nemohly samy najíst, nemohly chodit nebo měly jiný zdravotní problém. Jejich zdravotní stav se zlepšil a je skvělé vědět, že naše odhodlání pomáhat nebylo zbytečné a těmto rodinám s dětmi to pomohlo.

Když vznikla myšlenka založit Conamen, myslel jsem si, jak to bude vše skvělé, když budu pomáhat, jak se do toho všichni zapojí a budeme rozdávat spoustu peněz a úsměvů dětem. Jak jednoduché to bude, když někam přijdu a požádám o peníze pro ty, kteří to opravdu potřebují, ale opak byl pravdou.

Domníval jsem se, že to bude lehká práce, každý mi půjde na ruku, ale musím říci, že shánět peníze pro druhé je ta nejobtížnější práce, jakou jsem kdy dělal.

Psal se rok 2014 a já i Conamen jsme prožili nejtěžší rok naší existence. Byly chvíle, kdy jsem chtěl činnost ukončit.  Ale v roce 2015 jsem postupně nabíral nové síly a Conamen přežil. Pevně věřím, že rok 2016 bude opět úspěšným rokem a nám se podaří pomoci  mnoha rodinám.

Chci touto formou poděkovat úplně všem kolegům, kolegyním, spolupracovníkům, partnerům, sponzorům za jejich spolupráci a také těm, co se podíleli na shánění finančních prostředků jak na chod organizace, tak pro pomoc dětem.

Na závěr chci poděkovat hlavně Vám, spoluobčanům, dárcům za Vaši velkorysost a pomoc. Bez Vás by se tato práce nedala dělat, bez Vaší pomoci bychom dětem nemohli pomáhat.

Jsem s pozdravem a přeji všem hodně zdraví, lásky a úspěchu jak v pracovním tak v rodinném životě.

Petr Marek
předseda spolku

NAŠÍ PARTNEŘI