JAK MŮŽETE POMOCI

 • Zasláním finančního daru na konkrétní dítě

  V sekci „komu pomáháme“ si můžete přečíst příběhy všech dětí, které podporujeme. Každé dítě má přidělen svůj variabilní symbol, pod tímto symbolem můžete přispět libovolnou částkou na konkrétní dítě. Můžete také poslat finanční dar bez uvedení variabilního symbolu, tento příspěvek bude rozdělen mezi děti, které v současné době podporujeme.
  Transparentní účet Č.ú. veřejné sbírky 2223 2224/5500
  PŘÍBĚHY DĚTÍ

 • Koupí zboží nebo benefičního předmětu

  Přispět můžete na akcích, které pořádáme ve Vašem městě, kde můžete potkat prodejce v označených žlutých triček nebo bundách z logem naší organizace nebo přímo na prodejních stáncích. Kde a kde se akce konají se dozvíte s kalendáře akcí.

 • Můžete dát do své internet stránky náš banner

  Vybrat si můžete ze tří druhů a pěti verzí.

 • Můžete též pomoci hmotnou věcí či poskytnutím služby

  Darováním zdravotnické či kompenzační pomůcky, které je cílem veřejné sbírky a tak pomoci přímo dítěti. Darováním kancelářských potřeb (papír, psací potřeby atd.)
  Poskytnutí služby – např. tisku plakátů či výroby propagačních materiálů, darováním poukazu na pohonné hmoty apod. V případě, že se rozhodnete takto pomoci, prosím kontaktujte nás charita@conamen.cz Děkujeme.