O NÁS

Předně mi dovolte představit neziskovou organizaci – „Spolek CONAMEN – Pomoc hendikepovaným dětem“

Slovo CONAMEN je latinské slovo, které znamená opora, podpora, úsilí, pomoc. Tyto slova jsou pro nás víc než pouhým slovem a budeme je naplňovat realitou.

Organizace byla založena 6.6. 2011 Ministerstvem vnitra ČR za účelem pomoci zdravotně postiženým dětem, především pak dětem s dětskou mozkovou obrnou. Naší hlavní náplní je zajišťování finanční pomoci pro tyto děti.

Projekt POMOC DĚTEM S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU je zaměřen na pomoc rodinám s dětmi po dětské mozkové obrně do 18 let věku. Děti s tímto hendikepem mají těžkou poruchu hybnosti, vady řeči či vůbec nejsou schopny mluvit a polykat, většina je odkázána na pomoc druhých. Příčinou bývá zpravidla poškození motorické části mozku a to jako následek předčasného porodu nebo přidušení při porodu. Díky rehabilitaci a léčbě se daří částečně odbourávat tyto následky, např: mohou v pozdějším věku chodit, sami se obsloužit, najíst apod. Je velmi důležité rehabilitovat již v raném období života dítěte, tz od kojeneckého věku, kdy se projevují první příznaky špatného vývoje.

Pomoc dětem v rámci projektu „Pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou“ spočívá sháněním finančních prostředků v rámci celorepublikové veřejné sbírky. Finance jsou použity na mnoho druhů pomoci a léčby např: na léčebné a rehabilitační pobyty v tuzemsku i v zahraničí, dále na fyzioterapii, hiporehabilitaci, rehabilitační a rekondiční plavání, doléčení, operace, léky, kompenzační pomůcky, speciální rehabilitační pomůcky, zdravotnický materiál, hygienické pomůcky, biomodulační léčbu, pobyt dítěte i jeho doprovodu ve zdravotnickém zařízení, rekonstrukce a úpravy bytů rodinám (bezbariérové úpravy), regulační poplatky, dopravu (včetně úhrady cestovních nákladů dítěte a jeho rodinných příslušníků), plus další náklady nehrazené nebo jen částečně zdravotními pojišťovnami.

Cílem projektu je ulehčit těžkou situaci rodinám s těžce postiženými dětmi, být jim oporou, přispět ke zlepšení zdravotního stavu dítěte a hlavně dát víru v to, že intenzivní léčba a rehabilitace usnadní pozdější život dítěte.

Podpořit tento projekt můžete zasláním finanční částky na Č.ú. 2223 2224/5500 sbírkový účet na pomoc dětem s dětskou mozkovou obrnou – Raiffeisen Bank Trasparentní účet.

Chcete-li pomoci kokretnímu dítěti, klikněte na následující odkaz „POMOC DĚTEM“