PROČ POMÁHÁME

Lékaři v dnešní době uvádějí, že diagnózu “DMO“ mají 2-3 novorozenci z 1 tisíce narozených dětí v ČR. Příčinou tohoto postižení ve většině případů bývá přidušení miminka při porodu (předčasný porod, autonehody těhotné matky, komplikace při porodu atd.). Přidušení miminka vede k neokysličení mozku a tím selhává nervová soustava, popřípadě důležité lidské orgány.

U těchto případů bývá následkem opoždění vývoj dítěte( mentální i fyzický), bohužel u většiny případu jsou následky daleko horší. Postižení horních a dolních končetin, svalové napětí v obličeji (špatná mluva či žádná verbální komunikace, špatný příjem stravy).

Tyto děti vyžadují 24-hodinovou péči svých rodičů a blízkých. K zlepšení jejich zdravotního stavu je důležitá každodenní rehabilitace a cvičení ( Vojtova metoda, plavání, kyslíková terapie, logopedie, hipoterapie apod). Pro rodiče tak vzniká každodenní kolotoč a boj o zdraví svého dítěte.

Intenzivní rehabilitace je nejdůležitější v raném věku dítěte, kdy se tělíčko a orgány vyvíjejí. Tato léčba a cvičení je velmi finančně nákladná a ne vše je hrazeno pojišťovnami. Zdravotnické pomůcky, léky, asistence, hipoterapie, léčebné pobyty atd….. To vše není většinou hrazeno pojišťovnami nebo jen částečně.

Právě léčebné pobyty, kde dítě postupuje každý den několik cvičení a procedur, jsou pro pacienta nejefektivnější , pro zlepšení zdravotního stavu a udržení tohoto pokroku je důležité tento pobyt postoupit alespoň 1-3x ročně.

Paradoxně jsou to právě léčebné pobyty, na které pojišťovny přispívají jen částečně či vůbec. S příspěvkem od pojišťovny se doplatek pohybuje od 35. 000 do 65.000 Kč, dle délky pobytu a výběru procedur, které doporučí lékaři. Pobyt trvá 14dnů až tři týdny. Ne vždy však pojišťovny na rehabilitační pobyt pojišťovny přispívají, v těchto případech cena pobytů činí 80. 000 – 110.000 Kč.

Tyto finanční prostředky je pro rodiny velmi obtížné sehnat, většina rodin jsou nuceny si brát půjčky, aby mohli tento pobyt postoupit a zlepšit zdravotní stav svého dítěte.